Περιοχή
Ημ/νία
Ώρα
Άτομα
Περιοχή

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

H Iστοσελίδα e-restaurants.gr τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΣ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ» με έδρα την πόλη της Πάτρας, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Τ.Κ. 26225, ΑΦΜ: 121060584, της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «e-restaurants» και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της επιχείρησης. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή δύνανται να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Data Protection Officer») της e-restaurants είναι ο Ιορδάνης Ιορδανίδης με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Πάτρα και στο τηλέφωνο 210 8737877 (ωράριο επικοινωνίας Δε-Πα 1200-1600). Η e-restaurants αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας e-restaurants.gr, αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στους όρους χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας και η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους όρους χρήσης και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα δεδομένα αυτά. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 – 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την e- restaurants.gr, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τους εξής όρους χρήσης: Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο και διαβάστε με προσοχή την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων/Πολιτική απορρήτου, ούτως ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε το e-restaurants.gr και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την e-restaurants. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info (at) e-restaurants.gr (εναλλακτικά: με τον Data Protection Officer της e-restaurants στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Τ.Κ. 26225, στην Πάτρα και στο τηλέφωνο 210 8737877 (ωράριο επικοινωνίας Δε-Πα 1200-1600).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της e-restaurants και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται από την e-restaurants κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από την e-restaurants. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία κράτησης ή/και εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα ή να ακολουθήσει την κατωτέρω περιγραφόμενη Διαδικασία Εξαίρεσης.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της Ιστοσελίδας και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της e-restaurants. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτική προστασίας κάθε ιστότοπου.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, εκτός από όσες συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει κράτηση σε κάποιο εστιατόριο ή/και γίνει μέλος της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο. Η e-restaurants έχει τη δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για τη χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη είναι απαραίτητη. Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail και άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό τη διαχείριση της κράτησής του σε συνεννόηση με το εστιατόριο και την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, και συγκεκριμένα διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης αλλά και το είδος της συσκευής.

Η διαδικασία Εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών μας απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η Ιστοσελίδα συλλέγει τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες κατά τη λήψη και χρήση αυτής. Η εγγραφή στο e-restaurants είναι υποχρεωτική για την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, κάποια από τα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητηθούν ή να συλλεχθούν και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που η e-restaurants έχει αποθηκεύσει για εσάς. Περαιτέρω, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ:

Δικαίωμα Ενημέρωσης και Δικαίωμα Πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Ιστοσελίδα και πώς τα επεξεργάζεται και η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων ή διόρθωσης αυτών που είναι ελλιπή ή ανακριβή στη βάση δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη – Το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών στοιχείων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα – To δικαίωμα στη μεταφορά των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης και την εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής – Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου/ υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη info (at) e-restaurants.gr ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Data Protection Officer») της e-restaurants στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Τ.Κ. 26225, Πάτρα και στο τηλέφωνο 210 8737877 (ωράριο επικοινωνίας Δε-Πα 1200-1600). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την e-restaurants.

Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative και από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings ή μέσω της επιλογής που του παρέχεται μέσω της πλατφόρμας e-restaurants.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η e-restaurants ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σε τρίτους, πέραν των εστιατορίων, κατά τα πιο κάτω αναφερόμενα:

Α. ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Παρέχουμε πληροφορίες των χρηστών σε αξιόπιστους συνεργάτες/υπαλλήλους που εργάζονται για λογαριασμό της e-restaurants με βάση τις οδηγίες μας, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας.

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην Ιστοσελίδα. Συνεργαζόμαστε με διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τρίτων, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα. Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του μοναδικού αναγνωριστικού ταυτοποίησης της συσκευής του χρήστη ή/και του αριθμού του κινητού τηλεφώνου. Για την προστασία της ανωνυμίας των πληροφοριών, χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης για να εξασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να διασταυρώσουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων.

Οι χρήστες που επιθυμούν να εξαιρεθούν θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες όπως περιγράφονται πιο κάτω στην ενότητα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ενδέχεται να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή διαφημιστικής προσφοράς που προσφέρεται από εμάς ή τρίτους. Η μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ συνεργατών συμπεριλαμβάνει εφαρμογές ή ιστοσελίδες που ενσωματώνουν με API ή άλλο τρόπο τις υπηρεσίες μας και API ή υπηρεσίες με τις οποίες έχει συνδεθεί η e-restaurants.

Δ. ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και αντιστρόφως. Κατά τον πιο πάνω τρόπο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ε.ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Ενδέχεται να προσπελάζουμε, να διατηρούμε και να κοινοποιούμε πληροφορίες για τη διερεύνηση, τον αποκλεισμό ή τη λήψη μέτρων που αφορούν σε: (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών διοικητικών αρχών, (ii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, (iii) τεχνικά ζητήματα, (iv) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας της Ιστοσελίδας, των χρηστών της ή του κοινού, (v) άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (vi) όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι παρακάτω διαδικασίες απαιτούν τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων εκ μέρους της e-restaurants, τα οποία η Ιστοσελίδα επεξεργάζεται σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα:

Α.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προκειμένου να δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα ούτως ώστε να κάνει έγκυρη χρήση των υπηρεσιών της, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, ένα e- mail (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μετά τη δημιουργία λογαριασμού, τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον χρήστη με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την e-restaurants.

Β.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για τη διεκπεραίωση μιας ηλεκτρονικής κράτησης σε συμβεβλημένο ή/ και συνεργαζόμενο εστιατόριο, ο χρήστης της Ιστοσελίδας καλείται να δηλώσει ένα e - mail (αν δεν έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα), το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της κράτησης καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για τη διεκπεραίωση μιας τηλεφωνικής κράτησης σε συμβεβλημένο ή/ και συνεργαζόμενο εστιατόριο, ο χρήστης καλείται να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της κράτησης καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι του ίδιου του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκ μέρους του οποίου ο χρήστης πραγματοποιεί την κράτηση. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να δηλώσει και επιπλέον ειδικά σχόλια που αφορούν την υπηρεσία που πρόκειται να λάβει. Με την ολοκλήρωση της κράτησης στην Ιστοσελίδα, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τα τυχόν ειδικά σχόλια μεταβιβάζονται αυτόματα στο εστιατόριο της κράτησης και μόνο σε αυτό. Τα συνεργαζόμενα εστιατόρια έχουν δεσμευτεί νομικά προς την e-restaurants ότι θα χειρίζονται τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά, ότι θα τα χρησιμοποιούν με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των ηλεκτρονικών κρατήσεων και ότι θα τα διατηρούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Γ.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Οι χρήστες στους οποίους έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες ενός εστιατορίου μέσω της Ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σχόλια και να βαθμολογήσουν αυτό μέσω του λογαριασμού τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Το υλικό μπορεί (i) να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, (ii) να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή αποσπασματικά σε έτερες ηλεκτρονικές εφαρμογές ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή προώθησης που χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υλικό δεν θα συμπεριλαμβάνει τυχόν προσωπικά δεδομένα του χρήστη ενώ με τον ίδιο το χρήστη θα συνδέεται μόνο με το μικρό του όνομα και το πρώτο γράμμα του επιθέτου του προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του. Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν επιθυμεί καμία δημοσίευση ή αναπαραγωγή τέτοιου υλικού οφείλει να μην προβεί στην υποβολή σχολίων ή στη βαθμολόγηση ενός εστιατορίου, κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα.

Δ.ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, η e-restaurants ενδέχεται να καλεί τους χρήστες της να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ή συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερευνών και ερωτηματολογίων. Για τη συμμετοχή στις εν λόγω ψηφοφορίες/ έρευνες/ ερωτηματολόγια, η οποία είναι προαιρετική, ο χρήστης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να δηλώνει ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα προσωπικά στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ.. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών πάνω σε ορισμένο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να δημοσιευθεί ούτε, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, να γνωστοποιηθεί σε τρίτους.

Ε.ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης ανταλλάσσει πληροφορίες με τις εν λόγω ιστοσελίδες, οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Η e-restaurants δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων και ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω ιστοσελίδες συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ.

Η e-restaurants έχει το δικαίωμα και ενδέχεται να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές κλήσεις από και προς το τηλεφωνικό της κέντρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή ποιότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και η επίλυση τυχόν αποριών και ζητημάτων που ανακύπτουν από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες της. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καλούντες στο τηλεφωνικό κέντρο θα ενημερώνονται σχετικά με την καταγραφή της κλήσης τους είτε μέσω ηχογραφημένου μηνύματος είτε από εντεταλμένο εκπρόσωπο/ συνεργάτη/υπάλληλο της e- restaurants.gr.

COOKIES – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο ανωτέρω θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την e-restaurants, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την e-restaurants προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, να προβεί σε διόρθωση ή διαγραφή αυτού καθώς και για να εξαιρεθεί από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η e-restaurants ενδέχεται να ζητήσει από το χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο διατηρών λογαριασμό και χρήστης της Ιστοσελίδας είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να μας γνωστοποιεί αμέσως οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

Η e-restaurants λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό απαιτείται. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Θα σας ενημερώνουμε για κάθε σημαντική αλλαγή ή για αλλαγές στον σκοπό επεξεργασίας ή για την ένταξη νέων σκοπών επεξεργασίας στην παρούσα Πολιτική.

ή
Δεν έχετε λογαριασμό;

Θα λάβετε ένα e-mail με έναν σύνδεσμο ώστε να αλλάξετε τον κωδικό σας με ένα νέο.

Θυμηθήκατε τον κωδικό σας; Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό;